Telefon:

+420 - 777 591 119

E-mail:

kondelka.m@seznam.cz

Výměny ventilátorů datových center
Nezbytnou součástí každého datového centra je chlazení, které vytváří vhodné prostředí pro provoz instalovaných IT technologií. U malých a středně velkých DC se ukazuje jako nejúčinnější způsob chlazení koncept tzv. studené (teplé) uličky.

Výměny radiátorů topení expanzních nádobmanometrů
Potřebujete vyměnit starý radiátor za nový?