Telefon:

+420 - 777 591 119

E-mail:

kondelka.m@seznam.cz

Osvědčení TIČR
Osvědčení o zkoušce
Osvědčení o bezpečnosti práce
Osvědčení TIČR
Osvědčení pro aplikaci výrobků